ประกาศรับสมัครงานราชการ

ลงประกาศรับสมัครงานราชการ

23 ก.ค. 2557 อบจ.ชัยภูมิ เปิดสอบครูผู้ช่วย 106 อัตรา - รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 22 กรกฎาคม 2557 - 13 สิงหาคม 2557 งานราชการ

22 ก.ค. 2557 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 46 ตำแหน่ง รับสมัคร28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 งานราชการ

22 ก.ค. 2557 อบต.บ้านแดง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา 21 กรกฎาคม 2557 - 15 สิงหาคม 2557 งานราชการ

22 ก.ค. 2557 อบต. ดอนกลอย อ.พิบูลรักษ์ จ.อุดรธานี เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 รับสมัคร 21 กรกฎาคม 15 สิงหาคม 2557 งานราชการ

14 ก.ค. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร จ.อุดรธานี เปิดสอบพนักงานตำบล ระดับ 1-3 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2557 งานราชการ

14 ก.ค. 2557 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 5 กันยายน 2557งานราชการ

9 ก.ค. 2557 สำนักงบประมาณ เปิดสอบข้าราชการ จำนวนรวม 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 งานราชการ

9 ก.ค. 2557 แผนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอบครูผู้ช่วย 106 อัตรา รับสมัคร 22 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2557 งานราชการ

7 ก.ค. 2557 ประกาศอบรมการประยุกต์ใช้ GooGle Apps สำหรับองค์กร รุ่นที่ 4งานราชการ

4 ก.ค. 2557 File แนบอบต.นาไหม ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลนาไหมงานราชการ

3 ก.ค. 2557 File แนบอบต.นาไหม ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลนาไหมงานราชการ

1 ก.ค. 2557 กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 19 อัตรา รับสมัคร 8 - 30 กรกฎาคม 2557 งานราชการ

27 มิ.ย. 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ เปิดสอบพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชากรพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 ตำแหน่ง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557งานราชการ

27 มิ.ย. 2557 File แนบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง ปริญญาตรี เงินเดือน 16,000 บาทงานราชการ

25 มิ.ย. 2557 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคารระดับ 4 และผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ระดับ 2-3 จำนวน 17 อัตรา รับสมัคร 25 มิย. - 8 ก.ค. 57 งานราชการ

25 มิ.ย. 2557 แชร์ กรมการเเพทย์ เปิดสอบราชการ 678 อัตรา รับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม 2557 งานราชการ

20 มิ.ย. 2557 สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบพนักงานด้านการลงทุน จำนวน 32 อัตรา 16 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 2557 งานราชการ

19 มิ.ย. 2557 สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ศาลยุทติธรรม จำนวน 35 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 30 มิถุนายน 2557 งานราชการ

19 มิ.ย. 2557 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา จำนวน 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 งานราชการ

19 มิ.ย. 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดสอบราชการ 40 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับสมัคร 18 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 งานราชการ

19 มิ.ย. 2557 เทศบาลตำบลนาเชือก เปิดสอบพนักงาน 7 ตำแหน่ง รับสมัคร 26 มิ.ย. - 18 ก.ค. 2557 งานราชการ

18 มิ.ย. 2557 เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี งานราชการ

17 มิ.ย. 2557 กรมป่าไม้เปิดสอบพนักงานราชการ 81 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.6, ม.3, ปวช, หรือป.ตรีทุกสาขา รับสมัคร 12-23 มิถุนายน 2557 งานราชการ

17 มิ.ย. 2557 File แนบอบต.นาไหม ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข และประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ภาค คงานราชการ

17 มิ.ย. 2557 File แนบอบต.นาไหม ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) และประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)งานราชการ

16 มิ.ย. 2557 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มิถุนายน 2557 งานราชการ

16 มิ.ย. 2557 เงินเดือน 15,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดสอบราชการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 4 ตำแหน่งงานราชการ

12 มิ.ย. 2557 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ด่วน !! กรมประมง เปิดสอบบรรจุพนักงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง งานราชการ

11 มิ.ย. 2557 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ 14 อัตรา รับสมัคร 1 - 15 กรกฏาคม 2557 งานราชการ

6 มิ.ย. 2557 File แนบกรมที่ดิน เปิดสอบพนักงานราชการ 34 อัตรา รับสมัคร 16 - 20 มิถุนายน 2557 งานราชการ

2 มิ.ย. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอบ วุฒิปริญญาโท ทุกสาขา เงินเดือน 21,880 บาท รับสมัครถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 งานราชการ

2 มิ.ย. 2557 เงินเดือน 18,000 บาท จังหวัดอุตรดิถต์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป งานราชการ

30 พ.ค 2557 File แนบอบต.นาไหม แก้ไขประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลงานราชการ

30 พ.ค 2557 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา รับสมัคร 29 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 งานราชการ

30 พ.ค 2557 กรมชลประทาน เปิดสอบรับราชการ จำนวน 18 อัตรา 2 -23 มิถุนายน 2557 งานราชการ

30 พ.ค 2557 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รวม 5 อัตรา (บัดนีั-12 มิ.ย.57)งานราชการ

28 พ.ค 2557 กรมการบินพลเรือน เปิดสอบราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ วิศวกรโยธา (ด้านมาตรฐานสนามบิน) วิศวกรไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 2-20 มิถุนายน พ.ศ. 2557งานราชการ

28 พ.ค 2557 ปี 57 ข้าราชการสังกัดศธ.กว่า1.3หมื่นเกษียณฯ งานราชการ

28 พ.ค 2557 File แนบผ่านไม่ถึง 2 % ท้องถิ่น ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา แจ้งข่าวสอบแข่งขันท้องถิ่น - อยากรู้เปิดสอบอีกอีกหรือไม่ งานราชการ

28 พ.ค 2557 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครนิติกรปฏิบัติการ เงินเดือน 15,000 บาท รับสมัคร 28 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2557งานราชการ

27 พ.ค 2557 แผนที่File แนบเทศบาลตำบลบึงบูรพ์ อ.บึงบูรณ์ จ.ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครพนักงานเทศบาล จำนวน ๑๑ อัตรางานราชการ

27 พ.ค 2557 แผนที่File แนบอบต.นาไหม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันงานราชการ

24 พ.ค 2557 กศน.อุดรธานี เปิดสอบ พนักงานราชการ นวช.ตรวจสอบภายใน 26-30 พ.ค.57 งานราชการ

23 พ.ค 2557 File แนบประกาศ กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา 2557 งานราชการ

20 พ.ค 2557 สพฐ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษกว่า 3,000 อัตรา งานราชการ

16 พ.ค 2557 ข่าว อบจ.ชลบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู 60 อัตรา รับสมัคร 15-23 พฤษภาคม 2557 งานราชการ

16 พ.ค 2557 รับสมัครพนักงาน อบต. จอมศรี จ.อุดรธานี จำนวน 11 อัตรา รับสมัครถึง 19 พ.ค. 2557 งานราชการ

16 พ.ค 2557 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป งานราชการ

15 พ.ค 2557 มาแล้ว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ ภาค ก 2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 งานราชการ

8 พ.ค 2557 ข่าว กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.) เตรียมเปิดรับสมัคร 100 อัตรา งานราชการ

 

 

Follow My Twitter Subcribe Full RSS