ประกาศรับสมัครงานราชการ

ลงประกาศรับสมัครงานราชการ

19 เม.ย. 2558 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพงานราชการ

18 เม.ย. 2558 File แนบเปิดสอบ 140 อัตรา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 รับสมัคร 27-30 เม.ย.2558 งานราชการ

14 เม.ย. 2558 File แนบกรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 งานราชการ

10 เม.ย. 2558 File แนบรับเยอะ 36 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดสอบข้าราชการ รับสมัครออนไลน์ 16 เม.ย. - 1 พ.ค. 2558 งานราชการ

9 เม.ย. 2558 File แนบรับเยอะ 43 อัตรา วุฒิป.ตรี ทุกสาขา กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบพนักงานราชการ รับสมัคร 21-27 เมษายน 2558 งานราชการ

3 เม.ย. 2558 File แนบกรมการท่องเที่ยวเปิดสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา งานราชการ

30 มี.ค. 2558 File แนบไม่ต้องผ่านภาค ก. !! รับเยอะ 158 อัตรา ทั่วประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป สมัครออนไลน์ 30 - 3 เมษายน 2558 งานราชการ

30 มี.ค. 2558 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา รับสมัคร 30 - 3 เมษายน 2558 งานราชการ

30 มี.ค. 2558 รับสมัคร 16 อัตรา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร 30 - 3 เมษายน 2558 งานราชการ

27 มี.ค. 2558 File แนบกรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 19 อัตรา งานราชการ

25 มี.ค. 2558 โรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2558 งานราชการ

25 มี.ค. 2558 โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 23 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มีนาคม 2558 งานราชการ

23 มี.ค. 2558 สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 งานราชการ

23 มี.ค. 2558 File แนบกรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ วันที 16 - 27 มีนาคม 2558 งานราชการ

23 มี.ค. 2558 สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา รับสมัคร เปิดรับสมัคร 1 - 10 เมษายน พ.ศ. 2558 งานราชการ

23 มี.ค. 2558 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ประจำปี 2558 งานราชการ

23 มี.ค. 2558 โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 2/2558 จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 งานราชการ

23 มี.ค. 2558 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มี.ค. 58 งานราชการ

20 มี.ค. 2558 File แนบแจกฟรีแนวข้อสอบท้องถิ่น 100 ข้อ ฉบับ FB#1 งานราชการ

20 มี.ค. 2558 โรงพยาบบาลนครพิงค์ รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รับสมัคร 16 - 27 มี.ค. 58 งานราชการ

19 มี.ค. 2558 File แนบสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดสอบพนักงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล รับสมัคร 9-20 มีนาคม พ.ศ. 2558 งานราชการ

18 มี.ค. 2558 File แนบเงินเดือน 15,000 บาท สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดสอบ จำนวน 6 ตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 16 เมษายน 2558 งานราชการ

18 มี.ค. 2558 File แนบสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จ.ชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 งานราชการ

17 มี.ค. 2558 File แนบรับเยอะ 38 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 16-20 มีนาคม 2558 งานราชการ

16 มี.ค. 2558 File แนบสพค. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค.31 อัตรา งานราชการ

16 มี.ค. 2558 สพฐ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วยทั่วไป 1,700 อัตรา 64 เขตพื้นที่ 23 มี.ค.นี้ งานราชการ

12 มี.ค. 2558 File แนบรับเยอะ 48 อัตรา กรมการจัดหางาน เปิดสอบราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 23 มี.ค.- 16 เม.ย. 58 งานราชการ

9 มี.ค. 2558 File แนบเงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 6 อัตรา รับสมัคร 12 -20 มีนาคม 2558 งานราชการ

9 มี.ค. 2558 File แนบกรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 3 ตำแหน่ง จำนวนรวม 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 งานราชการ

9 มี.ค. 2558 File แนบเปิดสอบ 107 อัตรา สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบข้าราชการ สนง. รับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2558 งานราชการ

9 มี.ค. 2558 File แนบรับเยอะ 67 อัตรา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ( ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ) รับสมัคร 11 - 17 มีนาคม 2558 งานราชการ

7 มี.ค. 2558 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ( ป.โท ) จำนวน 7 ตำแหน่ง รับสมัคร 12 มีนาคม - 6 เมษายน พ.ศ. 2558งานราชการ

5 มี.ค. 2558 File แนบรับสมัคร 118 อัตรา กองพันทหารราบที่ 4 รับทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 งานราชการ

4 มี.ค. 2558 File แนบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัคร 9 – 13 มีนาคม 2558 งานราชการ

3 มี.ค. 2558 File แนบสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบข้าราชการ นักวิชาการมาตรฐานปฏฺิบัติการ ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ งานราชการ

3 มี.ค. 2558 File แนบรับ 46 อัตรา ปวส.- ป.โท สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2558 งานราชการ

3 มี.ค. 2558 File แนบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร 26 - 13 มีนาคม 2558 งานราชการ

3 มี.ค. 2558 File แนบรับเยอะ 30 อัตรา กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 มีนาคม 2558 งานราชการ

3 มี.ค. 2558 File แนบสสจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เงินเดือน 18,000 บาท รับสมัคร 25 - 6 มีนาคม 2558 งานราชการ

3 มี.ค. 2558 File แนบกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. จำนวน 4 อัตรา รับสมัคร 10-30 มี.ค. 58 งานราชการ

3 มี.ค. 2558 File แนบป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก. โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครพนักงานราชการ 25 อัตรา รับสมัคร 2 - 11 มีนาคม 2558 งานราชการ

2 มี.ค. 2558 File แนบกรมการแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 9 ตำแหน่ง 31 อัตรา รับสมัคร 6 -12 มีนาคม 2558 งานราชการ

26 ก.พ. 2558 File แนบธกส.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ธกส. พนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และพนักงานการเงินระดับ 4 < ทั่วประเทศ > งานราชการ

25 ก.พ. 2558 File แนบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา ( เจ้าหน้าที่ธุรการ ,นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี),เจ้าหน้าที่การพาณิชย์) รับสมัคร 3-6 มี.ค.58 งานราชการ

25 ก.พ. 2558 File แนบรับเยอะ 75 อัตรา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 งานราชการ

23 ก.พ. 2558 File แนบกรมควบคุมโรค เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครถึง 27 กุมภาพันธ์ 2558 งานราชการ

23 ก.พ. 2558 File แนบการสอบของ ก.พ. กับการสอบของท้องถิ่น อันเดียวกันใช่ไหม / สามารถใช้แทนกันหรือไม่ ? งานราชการ

22 ก.พ. 2558 เปิดสอบท้องถิ่น 2558 เปิดสอบ อบต. อบจ. เทศบาล แนวข้อสอบ ( รวมกระทู้ ) ค่ะ งานราชการ

22 ก.พ. 2558 File แนบเงินเดือน 18,000 บาท สสจ.อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา งานราชการ

21 ก.พ. 2558 File แนบ< สมัครออนไลน์ > สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป งานราชการ